fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Tarcie > Zadanie 8
Tarcie - Zadanie 8

Treść:
Oblicz współczynnik tarcia łyżew o lód, jeżeli szybkość łyżwiarza v1=10m/s na drodze s=25m została zredukowana do v2=5m/s.

Dane:
v1 = 10 m/s
v2 = 5 m/s
s = 25 m


Szukane:
f = ?

Wzory:
1. II zasada dynamiki:

2. Siła tarcia:

3. Siła ciężkości:

4. Wzór na przyspieszenie:

5. Droga w ruchu jednostajnie opóźnionym:


Rozwiązanie:
Ażeby wyliczyć współczynnik tarcia, musimy skorzystać z II zasady dynamiki Newtona. Przyjmujemy, że jedyną działającą w przypadku łyżwiarza siłą jest siła tarcia T wyrażana wzorem:

Siłą nacisku N jest tutaj oczywiście siła ciężkości Q.
Zapiszmy więc równanie:


Nie mamy przyspieszenia, ale je bez problemu wyliczymy, korzystając z równań kinematycznych dla ruchu jednostajnie opóźnionego:

Podstawmy do drugiego równania pierwsze:

Z tego, co otrzymaliśmy, wyciągamy czas...

...i podstawiamy do pierwszego równania kinematycznego:

Zatem obliczamy współczynnik tarcia:

Sprawdźmy jeszcze jednostkę. Jak wiadomo, współczynnik tarcia jest tylko wartością liczbową...

...i tak wyszło. Liczba 1 oznacza, że otrzymamy wartość liczbową.

Współczynnik tarcia łyżew o lód wynosi f = 0.153.


Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Tarcie
II zasada dynamiki
Ruch jednostajnie opóźniony
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna