fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Praca, moc, energia > Zadanie 11
Praca, moc, energia - Zadanie 11

Treść:
Na nieruchomy klocek o masie 1kg zaczęła działać stała siła wypadkowa o wartości 6N. Jaką energię kinetyczną nada mu ta siła w czasie 2s?

Dane:
m = 1 kg
F = 6 N
t = 2 s


Szukane:
EK = ?

Wzory:
1. Energia kinetyczna:

2. II zasada dynamiki:

3. Przyspieszenie:


Rozwiązanie:
Zakładamy, że pod wpływem działającej siły wypadkowej F ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.
Wyliczyć mamy energię kinetyczną:


Musimy więc, korzystając z naszych danych, znaleźć wartość prędkości.
Jak to w dynamice, napiszmy sobie równanie wynikające z II zasady dynamiki:


Nie znamy wartości przyspieszenia a. Ale wiemy, że w ruchu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie wyrażamy jako:

Prędkość początkowa była równa zeru. Uwzględniając to i łącząc dwa powyższe wzory otrzymujemy:

Mając prędkość v, możemy wyliczyć szukaną energię kinetyczną:

Sprawdzamy jednostkę:

Wszystko się zgadza. A więc uzyskana energia kinetyczna wynosi 72 J.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Praca, moc, energia
II zasada dynamiki
Ruch jednostajnie przyspieszony
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna