fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Praca, moc, energia > Zadanie 12
Praca, moc, energia - Zadanie 12

Treść:
Pęd kulki wzrósł o 50% pędu początkowego. Jak zmieniła się wówczas energia kinetyczna kulki względem energii kinetycznej początkowej?

Dane:
p2 = p1 + 50% p1
EK2 = EK1 + x EK1


Szukane:
x = ?

Wzory:
1. Energia kinetyczna:

2. Pęd:


Rozwiązanie:
Musimy najpierw wyrazić zależność energii kinetycznej od pędu.
Energia kinetyczna:


Za prędkość w tym wzorze podstawiamy prędkość wyliczoną ze wzoru na pęd:

Tak więc:

Mamy już tę zależność. Nie pozostało nic innego, jak rozwiązać zadanie.
Najpierw zajmiemy się fazą początkową. Wtedy:


Teraz zwiększamy pęd o 50%. Oczywiście masa ciała m nie zmieni się.

Po prostych przeliczeniach otrzymaliśmy wynik. Wyliczamy naszą szukaną x, która wyraża wzrost energii względem energii początkowej:

stąd:

Zatem energia kinetyczna wzrosła o 5/4 energii początkowej (czyli o 125%).

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Praca, moc, energia
Pęd
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 14
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna