fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Praca, moc, energia > Zadanie 14
Praca, moc, energia - Zadanie 14

Treść:
Jaka jest moc potrzebna do poruszania pojazdu o masie m z prędkością v po poziomej drodze, jeśli współczynnik tarcia wynosi f?

Dane:
m
v
f
g


Szukane:
P = ?

Wzory:
1. Moc:

2. Praca:

3. Siła tarcia:

4. Siła ciężkości:

5. Droga w ruchu jednostajnym prostoliniowym:


Rozwiązanie:
Szukamy mocy pojazdu:

Musimy więc zająć się zagadnieniem pracy.

Zakładamy, że pojazd porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym ze stałą prędkością v (czyli bez przyspieszenia - I zasada dynamiki). Aby pojazd poruszał się takim ruchem musimy działać siłą F o takiej samej wartości jak siła tarcia T, skierowaną do niej przeciwnie. Kierunek i zwrot przesunięcia oraz siły F są identyczne, tak więc α = 0o. Zatem:

Siła tarcia T to iloczyn współczynnika tarcia i siły nacisku. Siłą nacisku jest tutaj oczywiście siła ciężkości Q.
Czym jest natomiast przesunięcie? Naturalnie jest to droga, którą w ruchu jednostajnym prostoliniowym wyrażamy:


Stąd też szukana praca (uwzględniając powyższe):


Czas wyliczyć szukaną moc:

Sprawdzimy jeszcze jednostkę:

Wszystko się zgadza, wyszedł wat, czyli jednostka mocy. Pamiętajmy, że współczynnik tarcia f nie posiada jednostki.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Praca, moc, energia
I zasada dynamiki
Siła tarcia
Ruch jednostajny prostoliniowy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna