fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Praca, moc, energia > Zadanie 15
Praca, moc, energia - Zadanie 15

Treść:
Samochód, którego silnik pracuje z mocą 30kW, jedzie ze stałą prędkością 20m/s. Ile wynosi siła napędowa samochodu?

Dane:
P = 30 kW = 30000 W
v = 20 m/s


Szukane:
F = ?

Wzory:
1. Moc:

2. Praca:

3. Droga w ruchu jednostajnym prostoliniowym:


Rozwiązanie:
Mamy znaleźć siłę napędową samochodu. Jest to siła, która podtrzymuje ruch ze stałą prędkością v. Ponieważ jednak mamy moc silnika, zacznijmy od wzoru na moc:

Po prawej stronie w liczniku występuje praca W, wyrażana wzorem:

A ponieważ kierunek i zwrot wektora przesunięcia oraz wektora siły napędowej jest identyczny, to:

Zatem nasz wzór na moc przybiera postać:

Ponieważ prędkość v jest stała, to mamy do czynienia z ruchem jednostajnym prostoliniowym, w którym drogę wyliczamy w następujący sposób:

Zatem modyfikujemy wzór na moc:

Możemy teraz z tego wzoru wyliczyć siłę:


Sprawdzamy jednostkę:

Tak więc siła napędowa samochodu wynosi około 1.5 kN.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Praca, moc, energia
Ruch jednostajny prostoliniowy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna