fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Praca, moc, energia > Zadanie 2
Praca, moc, energia - Zadanie 2

Treść:
Oblicz, jaką pracę należy wykonać, aby ciało o masie m=10kg podnieść ze stałą prędkością na wysokość h=10m.

Dane:
m = 10 kg
h = 10 m
g = 9.8 m/s2


Szukane:
W = ?

Wzory:
1. Praca:

2. Siła ciężkości:

Rysunek:

Rozwiązanie:
Podnosząc ciało do góry ze stałą prędkością musimy działać na ciało siłą -Q równą co do wartości sile ciężkości Q (I zasada dynamiki). Oczywiście minus w zapisie wektorowym oznacza, że siły mają przeciwne zwroty. Nas interesuje tylko wartość, którą wyrażamy wzorem:

Przesunięcie ciała o oraz siła -Q mają ten sam zwrot i kierunek, a zatem α = 0o, a co za tym idzie:

Tym samym wykonana przez nas praca wynosi:

Gdybyśmy natomiast to samo ciało ze stałą prędkością opuszczali w dół, wtedy siła Q tworzyłaby z przesunięciem kąt 180o (cos 180o = -1) i praca przyjęłaby wartość ujemną.

Wykonana praca wynosi 980 dżuli.


Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Praca, moc, energia
I zasada dynamiki
Trygonometria
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna