fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Praca, moc, energia > Zadanie 7
Praca, moc, energia - Zadanie 7

Treść:
Jaką należy wykonać pracę, aby jednorodny sześcian o boku a=1m i masie m=100kg przewrócić z jednego boku na drugi?

Dane:
a = 1 m
m = 100 kg


Szukane:
W = ?

Wzory:
1. Praca:

2. Siła ciężkości:

Rysunek:

Rozwiązanie:
Algorytm rozwiązywania tego typu zadań jest prosty. Musimy zauważyć, że środek ciężkości, znajdujący się początkowo na wysokości h przesuwamy w górę na wysokość h + x. Czyli przesunięcie skierowane ku górze ma wartość x, a działająca siła musi równoważyć siłę ciężkości Q (podobnie jak w zadaniu 2).
Odległość h to pół długości boku sześcianu, czyli:


Odległość h + x to pół przekątnej kwadratu o boku a, zatem:

Szukane przesunięcie x:

Ponieważ zwrot i kierunek przesunięcia oraz siły -Q są identyczne, to:

Obliczamy szukaną pracę:

Sprawdzamy jednostkę...

...i wszystko się zgadza. Aby przewrócić sześcian z jednego boku na drugi, należy wykonać pracę około 203 J.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Praca, moc, energia
Trygonometria
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna