fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Praca, moc, energia > Zadanie 8
Praca, moc, energia - Zadanie 8

Treść:
Wyznaczyć pracę wciągnięcia ciężaru po równi pochyłej, jeśli masa tego ciężaru wynosi 100kg, długość równi 2m, kąt nachylenia do poziomu 30o, a współczynnik tarcia 0.1. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie g=9.8m/s2.

Dane:
m = 100 kg
s = 2 m
α = 30o
f = 0.1
g = 9.8 m/s2


Szukane:
W = ?

Wzory:
1. Praca:

2. Równia pochyła
3. Siła ciężkości:


4. I zasada dynamiki
5. Tarcie:


Rysunek:

Rozwiązanie:
Zakładamy, że ciężar był wciągany ze stałą prędkością. Wtenczas siły działające na rozważane ciało w kierunku ruchu muszą się równoważyć (wynika to oczywiście z pierwszej zasady dynamiki). Fakt ten prowadzi do następującego równania:

Siła F1 to składowa siły ciężkości Q działająca stycznie do powierzchni równi (siła zsuwająca) i wyrażana jest wzorem (patrz temat Równia pochyła):

Natomiast T to siła tarcia, czyli iloczyn współczynnika tarcia i siły nacisku. Siłą nacisku jest tutaj siła F2, również składowa siły ciężkości Q, zatem tarcie:

Zauważmy, że zwrot i kierunek siły F oraz przesunięcia są identyczne, zatem we wzorze na pracę cos 0 = 1. Uwzględniając to, zapisujemy wzór na pracę:

Praca wciągania ciężaru wynosi około 1150 J.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Praca, moc, energia
Równia pochyła
I zasada dynamiki
Siła tarcia
Trygonometria
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna