fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole grawitacyjne > Zadanie 1
Pole grawitacyjne - Zadanie 1

Treść:
Wiedząc, że stała grawitacji G = 6.673 . 10 -11 Nm2/kg2, a promień Ziemi ma warość R = 6370 km, oblicz masę Ziemi.

Dane:
G = 6.673.10-11 Nm2/kg2
R = 6370 km
g = 9.8 m/s2


Szukane:
M = ?

Wzory:
1. Prawo powszechnego ciążenia:

2. II zasada dynamiki:


Rozwiązanie:
Rozwiązując zadania dotyczące pola grawitacyjnego prawie zawsze musimy skorzystać ze wzoru na prawo powszechnego ciążenia Newtona:


gdzie:
F - siła grawitacji,
G - stała grawitacji,
M - masa Ziemi,
m - masa dowolnego ciała przyciąganego przez Ziemię,
R - odległość między środkami m i M.

Ponieważ mamy obliczyć masę Ziemi, wyprowadźmy z naszego powyższego wzoru M:


W takich zadaniach zakładamy, że ciało o masie m znajduje się na powierzchni Ziemi (czyli odległość od środka Ziemi wynosi w przybliżeniu R). Wtedy takie ciało Ziemia przyciąga siłą ciężkości wyrażoną wzorem:


gdzie:
g - przyspieszenie ziemskie.

Teraz więc możemy wstawić powyższy wzór do naszego wzoru na masę:


Otrzymaliśmy wzór na masę Ziemi. Podstawiamy teraz wartości z zadania i otrzymujemy:Zauważmy, że promień Ziemi musieliśmy zamienić dla zgodności jednostek na metry. Sprawdźmy, czy jednostki nam się upraszczają do kilograma:


Zatem wszystko się zgadza.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole grawitacyjne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna