fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Przeminy gazu doskonałego, zasady termodynamiki > Zadanie 7
Przemiany gazu doskonałego, zasady termodynamiki - Zadanie 7

Treść:
Ciału o masie m=2kg nadano prędkość v=36km/h. Siła tarcia zmniejsza prędkość ciała o połowę na drodze s=100m. Ile wynosi przyrost energii wewnętrznej układu?

Dane:
m = 2 kg
v = 36 km/h = 36000m/3600s = 10 m/s
s = 100 m


Szukane:
ΔU = ?

Wzory:
Energia kinetyczna


Rozwiązanie:
Ciału nadano pewną prędkość, więc tym samym posiada energię kinetyczną. Siła tarcia wykonując pewną pracę WT zmniejsza o połowę prędkość ciała. Praca ta w formie energii cieplnej zostaje przekazana na zwiększenie energii wewnętrznej układu.

Energia kinetyczna początkowa ciała:Energia kinetyczna ciała po przebyciu 100 m:Praca sił tarcia:Praca sił tarcia zostaje zużyta na zwiększenie energii wewnętrznej ciała, więc:Wykazaliśmy zatem, że przyrost energii wewnętrznej układu wynosi 75 dżuli.


Jawor

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Przemiany gazu doskonałego, zasady termodynamiki
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna