fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Przeminy gazu doskonałego, zasady termodynamiki > Zadanie 8
Przemiany gazu doskonałego, zasady termodynamiki - Zadanie 8

Treść:
Wodę o masie m=2.5kg i cieple właściwym cw=4000J/kgK ogrzano przy pomocy palnika gazowego od t1=10oC do t2=100oC w ciągu t=10 minut. Jaka była moc palnika, jeżeli woda otrzymała całe wydzielone ciepło?

Dane:
m = 2.5 kg
cw = 4000 J/kgK
t1 = 10 oC
t2 = 100 oC
t = 10 min = 600 s


Szukane:
P = ?

Wzory:
1. Ciepło pobrane/oddane

2. Moc palnika

3. Zależność między temperaturą w stopniach Celsjusza a Kelwina


Rozwiązanie:
Aby zadanie policzyć prawidłowo, na samym początku musimy poprzekształcać jednostki w danych zadaniach na jednostki z układu SI. Częściowo uczyniłem to przy podawaniu danych powyżej, tu przeliczę jednak temperatury, które trzeba przeliczyć ze stopni Celsjusza na Kelwiny zgodnie ze wzorem


gdzie:
t - temperatura w stopniach Celsjusza (nie mylić z czasem ;-) ),
T - temperatura w Kelwinach.

Tak więc:Woda by się ogrzać od T1 do T2 pobiera z palnika ciepło Q zgodnie ze wzorem:Palnik dostarcza ciepło wodzie w postaci energii W, a jego moc wyraża się wzorem:


a stąd:

Ciepło oddane przez palnik musi być równe ciepłu pobranemu przez wodę co możemy zapisać jako:Zatem zapisujemy powyższe w postaci wzorów i wyliczamy szukaną moc:Podstawiając dane mamy:Sprawdźmy jeszcze jednostkę:Wszystko się zgadza, tak więc ostateczną odpowiedzią na pytanie o moc palnika jest 1500 watów.


Jawor

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Przemiany gazu doskonałego, zasady termodynamiki
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna