fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole elektrostatyczne > Zadanie 4
Pole elektrostatyczne - Zadanie 4

Treść:
Dwa ładunki elektryczne działają na siebie w próżni siłą F. Jak należy zmienić odległość między tymi ładunkami, by po zanurzeniu ich w cieczy o stałej dielektrycznej εR=81, siła ich wzajemnego oddziaływania nie zmieniła się?

Dane:
F
εR = 81


Szukane:
r2 = ?

Wzory:
1. Prawo Coulomba:

2. Współczynnik k:


Rozwiązanie:
Mamy dwa ładunki - przyjmijmy, że jeden z nich ma wartość q, a drugi wartość Q.
Na początku ładunki te znajdują się w próżni (w próżni εR = 1) i oddziałują na siebie siłą wynikającą z prawa Coulomba:


Współczynnik k1 dla próżni wynosi:

Zatem

Potem umieszczamy ładunki w cieczy o stałej dielektrycznej εR = 81. Wtedy siła wzajemnego oddziaływania wynosi...

...a współczynnik k2...

...więc:

Chcemy, aby siły oddziaływania nie zmieniły się, czyli:

Stąd możemy wyrazić szukaną odległość r2.

Po zanurzeniu odległość między ładunkami należy zmniejszyć 9 razy.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole elektrostatyczne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 16
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna