fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole elektrostatyczne
Fizyka - Zadania - Pole elektrostatyczne

Poniżej znajdują się treści zadań związanych z wybranym tematem. Kliknij na odnośnik "więcej..." aby zobaczyć rozwiązanie zadania.

01. O ile więcej ładunków elementarnych ujemnych niż dodatnich zawiera kula naładowana ładunkiem Q=-1.6.10-2C? więcej...

02. Dwa różnoimienne ładunki punktowe o wartości 1C każdy, znajdujące się w ośrodku o stałej dielektrycznej 2, umieszczone są w odległości 1m. Jaką siłą przyciągają się te ładunki? więcej...

03. Dwa ładunki punktowe znajdowały się w pewnej odległości od siebie. Zmniejszenie odległości o 10cm spowodowało czterokrotny wzrost siły wzajemnego oddziaływania. Ile wynosiła początkowa odległość między ładunkami? więcej...

04. Dwa ładunki elektryczne działają na siebie w próżni siłą F. Jak należy zmienić odległość między tymi ładunkami, by po zanurzeniu ich w cieczy o stałej dielektrycznej εR=81, siła ich wzajemnego oddziaływania nie zmieniła się? więcej...

05. Dwie jednakowe przewodzące kulki oddalone od siebie o r, naładowane ładunkami 2q i 6q, odpychają się siłą F1. Jak zmieni się siła F2 w stosunku do siły F1, jeżeli kulki ze sobą zetkniemy i rozsuniemy na taką samą odległość r? więcej...

06. Dwa dodatnie ładunki punktowe q i 4q znajdują się w odległości r od siebie. W jakiej najbliższej odległości od ładunku q znajduje się punkt, w którym natężenie pola elektrostatycznego równa się zeru? Oblicz potencjał w tym punkcie. więcej...

07. Trzy ładunki q1=-5.10-4C, q2=5.10-4C i q3=10-4C umieszczono we wierzchołkach trójkąta o bokach równych a=3m, b=4m i c=5m, tak jak na rysunku. Ile wynosi siła działająca na ładunek q3? więcej...

08. Dwa ładunki punktowe q1=2.10-4C i q2=-2.10-4C umieszczono w odległości r1=1m. Jaką pracę należy wykonać aby zwiększyć ich odległość do r2=2m? więcej...

09. Mamy dipol elektryczny, w którym dwa ładunki wynoszą Q=(+/-)2.10-4C, a odległość pomiędzy ładunkami r=12m. Jaką należy wykonać pracę, aby przenieść ładunek q=10-5C z punktu A, odległego o x=10m od każdego z ładunków Q, do punktu B odległego o y=8m od każdego z ładunków Q? więcej...

10. Proton o ładunku e i masie m, mający prędkość v, zbliża się do nieruchomego ładunku dodatniego Q. Ile wynosi minimalna odległość rmin, na którą zbliży się proton do ładunku Q? więcej...

11. 64 krople rtęci, o równych promieniach, naładowane takimi samymi ładunkami, łączą się w jedną dużą kroplę. Jeżeli V1 oznacza potencjał przy powierzchni małej kropli, a V2 przy powierzchni dużej kropli, to oblicz stosunek V2 / V1. więcej...

12. Potencjał w punkcie P pola elektrycznego trzech ładunków punktowych q1=q, q2=2q, q3 jest równy zeru. Ile wynosi ładunek q3? więcej...

13. Ładunki punktowe q1=q, q2=-sqrt(2)q i q3=2q umieszczono na przekątnej kwadratu o boku a. Ile wynosi potencjał w punkcie K (wierzchołek kwadratu)? Narysuj wektor natężenia pola elektrostatycznego w tym punkcie oraz określ jego wartość (sqrt(2) oznacza pierwiastek z 2). więcej...

14. W punkcie A, leżącym w połowie odległości między ładunkami dodatnimi o nieznanej wartości, natężenie pola elektrostatycznego jest równe E. Jaką wartość ma ładunek q, jeżeli odległość między ładunkami wynosi r? więcej...

15. Takie same ładunki Q znajdują się w każdym rogu kwadratu o boku a. Poszczególne ładunki zostają uwalniane pojedynczo zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Uwalniany ładunek osiąga swoją końcową prędkość zanim kolejny ładunek zostanie uwolniony. Jakie są końcowe energie kinetyczne wszystkich czterech ładunków? więcej...

16. Jaką wartość powinno mieć natężenie pola, aby pole elektrostatyczne nadało cząstce o masie m i ładunku q przyspieszenie równe przyspieszeniu ziemskiemu? więcej...

17. W każdym wierzchołku trójkąta równobocznego o boku a umieszczono ładunek q i w ten sposób wykonano łącznie pracę W. Jakiej pracy wymaga zbudowanie takiego samego trójkąta o boku a/2? więcej...

18. Natężenie pola elektrostatycznego w pewnym punkcie ma wartość 102N/C i zwrot pionowo w dół. Jaki będzie kierunek, zwrot i wartość wektora siły działającej na ładunek ujemny o wartości 10-6C, który umieścimy w tym punkcie? więcej...

19. Proton i cząstka α (alfa) zostały przyspieszone tą samą różnicą potencjałów. Jaka jest zależność pomiędzy prędkością protonu oraz prędkością cząstki alfa? więcej...

20. Kulę przewodzącą o promieniu r, naładowaną do potencjału V, zetknięto z nienaelektryzowaną kulą o trzykrotnie większym promieniu. Ile wynosi potencjał kul po zetknięciu? więcej...

21. Kropla wody została naładowana ładunkiem q>0. Jak zmienił się jej potencjał, jeżeli wskutek parowania, nie zmieniając ładunku, kropla zmienia swoją objętość 27 razy? więcej... 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna