fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Kondensator > Zadanie 13
Kondensator - Zadanie 13

Treść:
Pomiędzy okładki kondensatora próżniowego wsunięto dielektryk o stałej dielektrycznej εR w ten sposób, że wypełnił on połowę wnętrza tego kondensatora. Oblicz stosunek pojemności kondensatora z wsuniętym dielektrykiem do pojemności kondensatora próżniowego.

Dane:
εR

Szukane:
C' / C = ?

Wzory:
1. Pojemność kondensatora

2. Równoległe łączenie kondensatorów

Rozwiązanie:
Policzmy na samym początku pojemność kondensatora przed włożeniem dielektryka

Ponieważ jest to kondensator próżniowy, to przenikalność dielektryczna εR wynosi 1 i została pominięta.
Czas zająć się kondensatorem po włożeniu dielektryka. Jak policzyć jego pojemność? Trzeba wpaść na pewien pomysł, spójrzmy na rysunek.


Kondensator z częściowym wypełnieniem dielektrykiem został podzielony na dwa kondensatory - jeden próżniowy, drugi z dielektrykiem (to tak, jakbyśmy je "przecięli" na dwie połowy). Dwa nowe kondensatory te połączone są równolegle, gdyż przecinamy na pół powierzchnie okładek. Teraz wynoszą one S / 2 a odległość między okładkami nadal wynosi d.
Oznaczmy przez C1' pojemność kondensatora próżniowego, a przez C2' pojemność kondensatora z dielektrykiem (oba kondensatory są oczywiście efektem powyższego podzielenia). Mamy więc


Szukaną pojemnością C' będzie oczywiście pojemność zastępcza równoległego układu kondensatorów C1' i C2'

Nasz szukany stosunek wynosiJamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Kondensator
Skutki wprowadzenia dielektryka między okładki kondensatora próżniowego
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 17
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna