fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Kondensator > Zadanie 14
Kondensator - Zadanie 14

Treść:
Kondensator próżniowy o pojemności C=1µF wypełniono dielektrykiem o εR=4 i grubości d2=d/3, umieszczonym równolegle do okładek. Ile wynosi pojemność kondensatora po włożeniu dielektryka?

Dane:
d2 = d / 3
C = 1 µF
εR = 4


Szukane:
C' = ?

Wzory:
1. Pojemność kondensatora

2. Szeregowe łączenie kondensatorów
Rysunek:

Rozwiązanie:
Najpierw wyprowadzamy wzór na pojemność kondensatora próżniowego przed włożeniem dielektryka

Zadanie jest podobne do poprzedniego, z tym że teraz inaczej wsuwamy dielektryk. Teraz nie przecinamy powierzchnię okładek, tylko ich odległość, powstanie zatem układ szeregowy kondensatorów.
Oznaczmy przez C1' pojemność kondensatora próżniowego


Natomiast przez C2' oznaczymy pojemność kondensatora z dielektrykiem o szczelinie d2

Szukaną pojemnością C' będzie pojemność szeregowego układu kondensatorów

Pojemność kondensatora po włożeniu dielektryka wynosi 4 / 3 mikrofaradów.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Kondensator
Skutki wprowadzenia dielektryka między okładki kondensatora próżniowego
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna