fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Kondensator > Zadanie 6
Kondensator - Zadanie 6

Treść:
Odległość między okładkami kondensatora płaskiego o pojemności C zwiększono czterokrotnie, zmniejszając równocześnie trzykrotnie powierzchnię czynną okładek. Między okładki kondensatora wprowadzono dielektryk. Jaką powinien on mieć względną przenikalność elektryczną, aby pojemność kondensatora nie zmieniła się?

Dane:
C
4 d1 = d2
S1 = 3 S2


Szukane:
εR = ?

Wzory:
1. Pojemność kondensatora


Rozwiązanie:
Pojemność kondensatora wyrażamy wzorem

gdzie:
d - odległość między okładkami,
S - powierzchnia czynna okładek,
ε0 - przenikalność elektryczna próżni (stała),
εR - przenikalność elektryczna środowiska (liczba niemianowana, w próżni jej wartość wynosi 1).

Policzymy najpierw pojemność kondensatora przed zmianami


Dla wygody zakładamy, że ów kondensator był próżniowy, zatem

Teraz dokonujemy zmian, rozsuwamy okładki, zmniejszamy ich powierzchnię i wsuwamy dielektryk

Z treści zadania wiemy, że kondensatory mają ciągle tę samą pojemność

Podstawiamy pod pojemności to, co wyliczyliśmy wcześniej

Aby pojemność kondensatora nie zmieniła się, dielektryk powinien posiadać względną przenikalność elektryczną równą 12.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Kondensator
Skutki rozsuwania okładek kondensatora próżniowego
Skutki wprowadzenia dielektryka między okładki kondensatora próżniowego
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna