fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Kondensator > Zadanie 8
Kondensator - Zadanie 8

Treść:
Jakie będą ładunki zgromadzone na poszczególnych kondensatorach, jeśli do układu trzech jednakowych kondensatorów połączonych tak, jak na rysunku, zostanie doprowadzony ładunek Q?

Dane:
Q

Szukane:
Q1 = ?
Q2 = ?
Q3 = ?


Wzory:
1. Szeregowe i równoległe łączenie kondensatorów
2. Pojemność kondensatora


Rysunek:

Rozwiązanie:
Ponieważ mamy połączenie równoległe, to w węźle zaznaczonym na niebiesko (którymkolwiek - zależy to od kierunku prądu) całkowity ładunek ulega podzieleniu wg zasady

natomiast napięcie pozostaje stałe:

Trzeba więc wyliczyć, w jakich proporcjach dzieli się ładunek całkowity, w tym celu skorzystamy ze wzoru

który przekształcimy do postaci

Mamy więc:

Potrzebujemy znaleźć pojemności układów kondensatorów, z których każdy pojedynczy ma wartość C.
C1 to po prostu C. C23 to pojemność układu szeregowego kondensatorów, zaznaczonego czerwoną linią na rysunku; jego pojemność


CZ to pojemność zastępcza wszystkich trzech kondensatorów wyliczana w sposób następujący:

Kontynuujemy więc nasze równanie:

Z tej równości możemy wyliczyć, że

Gdy kondensatory połączone są szeregowo, oznacza to, że ładunek się nie zmienia, czyli

Tak więc ładunki zgromadzone na poszczególnych kondensatorach wynoszą:Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Kondensator
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 5
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna