fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny I > Zadanie 1
Prąd elektryczny I - Zadanie 1

Treść:
Ile wynosi natężenie prądu wytwarzanego przez elektron krążący na pierwszej orbicie atomu wodoru z częstotliwością 6.5.1015Hz?

Dane:
f = 6.5. 1015 Hz

Szukane:
I = ?

Wzory:
1. Natężenie prądu

2. Okres i częstotliwość


Rozwiązanie:
Aby wyliczyć natężenie korzystając z pierwszego wzoru potrzebna nam będzie wartość ładunku elektronu. Wartość ta jest zawsze stała i wynosi (znajdziesz ją w każdych porządnych tablicach fizycznych)

Potrzebujemy czas, w jakim elektron okrąża orbitę atomu wodoru, a znajdujemy go korzystając z tego, że czas ten (tak zwany okres) jest odwrotnością częstotliwości

Zbierając wszystkie powyższe dane, wyliczamy szukane natężenie

Sprawdzamy jednostkę, pamiętając o tym, że herc to odwrotność sekundy

Natężenie prądu wytwarzanego przez elektron wynosi 1.0413 . 10-3 A.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny I
Okres i częstotliwość
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 15
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna