fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny I
Fizyka - Zadania - Prąd elektryczny I

Poniżej znajdują się treści zadań związanych z wybranym tematem. Kliknij na odnośnik "więcej..." aby zobaczyć rozwiązanie zadania.

01. Ile wynosi natężenie prądu wytwarzanego przez elektron krążący na pierwszej orbicie atomu wodoru z częstotliwością 6.5.1015Hz? więcej...

02. Przy napięciu 24V przez przewodnik w ciągu 2 minut przepływa ładunek 12C. Ile wynosi opór tego przewodnika? więcej...

03. Drut o oporze rozciągnięto do długości dwukrotnie większej niż początkowa. Ile wyniesie opór rozciągniętego drutu, jeżeli podczas rozciągania nie zmieniają się ani opór właściwy ani gęstość materiału? więcej...

04. Przy gęstości prądu 106A/m2 między końcami przewodnika o długości 2m utrzymuje się różnica potencjałów 2V. Ile wynosi opór właściwy przewodnika? więcej...

05. Jakie natężenie wskazuje amperomierz A na schemacie przedstawionym obok? Przyjąć R1=12Ω, R2=4Ω, I2=3A. więcej...

06. W przedstawionym obwodzie napięcie między końcami opornika R1 wynosi 4V. Jaką wartość ma napięcie między końcami opornika R2? Przyjąć R1=2Ω, R2=3Ω, R3=3Ω. więcej...

07. Policzyć opory zastępcze dla przedstawionych układów oporników o oporze R każdy. więcej...

08. W układzie przedstawionym na rysunku galwanometr G nie wskazuje przepływu prądu. Ile wynosi opór R4, jeżeli R1=1Ω, R2=4Ω i R3=3Ω? więcej...

09. Trzyżyłową linkę o oporze 10Ω rozpleciono i otrzymane przewody połączono w jeden szereg. Ile wynosi opór uzyskanego przewodnika? więcej...

10. Z drutu oporowego zbudowano szkielet kwadratu wraz z jedną przekątną (patrz rysunek). Ile wynosi stosunek wypadkowego oporu RAC do RBD? więcej...

11. Jaki opór należy dołączyć równolegle do oporu 24Ω, aby przez taki układ pod napięciem 12V płynął prąd o natężeniu 2A? więcej...

12. Oblicz wartość oporu R2, jeżeli R1=4Ω. Woltomierz U1 wskazał napięcie 8V, a U2 napięcie 2V. więcej...

13. Ile musi być równy opór R2, aby napięcia między punktami AB i BC obwodu były jednakowe? Przyjąć, że R1=11Ω, R3=1Ω. więcej...

14. Znajdź opór R2, jeżeli w obwodzie napięcie między punktami A i B jest równe 2V. Przyjąć U=6V, R1=2Ω. więcej...

15. Do jakiego napięcia naładuje się kondensator w obwodzie elektrycznym na rysunku obok? Jaki będzie ładunek na kondensatorze? Przyjąć U=10V, R1=2Ω, R2=3Ω, C=1µF. więcej...

16. Amperomierz o oporze wewnętrznym posiada zakres do 3A. Jaki należy podłączyć równolegle do amperomierza opór, aby jego zakres rozszerzyć do 15A? więcej...

17. Ile wynosi moc wydzielana na oporniku R3? Przyjąć: U=120V, I=3A, R1=20Ω, R2=60Ω. więcej...

18. Grzejnik elektryczny o oporze 12Ω pobierał prąd o natężeniu 10A. Po jakim czasie grzejnik zużył 10kWh energii? więcej...

19. Na końcach drutu oporowego panuje napięcie 3V. Jak należy zmienić pole przekroju poprzecznego drutu, aby po zmianie napięcia na 15V ilość ciepła wydzielającego się w drucie w jednostce czasu nie uległa zmianie (przy niezmienionej długości drutu)? więcej...

20. Żarówka o mocy 20W przystosowana do napięcia 200V została włączona do napięcia 100V. Jaką posiada ona moc przy niezmienionej oporności włókna? więcej...

21. Na którym z oporników w obwodzie prądu stałego wydzieli się najwięcej ciepła? Przyjąć R1=1Ω, R2=1Ω, R3=2Ω, R4=1Ω. więcej...

22. Na którym oporniku podczas przepływu prądu wydzieli się największa moc? Przyjąć R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω, R4=1Ω. więcej...

23. Winda o ciężarze 5000N wznosiła się przez 10 sekund. Na jaką wysokość wzniosła się winda, jeżeli natężenie prądu w silniku windy wynosiło 10A, a napięcie 500V? więcej...

24. Do obwodu prądu stałego o napięciu 220V włączono silnik elektryczny. Oporność uzwojeń silnika wynosi 20Ω, a natężenie prądu płynącego przez silnik wynosi 1A. Ile wynosi moc użytkowa oraz sprawność silnika? więcej...

25. Mierząc sprawność grzałki elektrycznej podczas ogrzewania wody, otrzymano wynik: η=80%. Ile ciepła w ciągu 5 minut woda pobrała od grzałki, jeżeli moc prądu płynącego przez grzałkę wynosiła 500W? więcej... 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna