fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny I > Zadanie 25
Prąd elektryczny I - Zadanie 25

Treść:
Mierząc sprawność grzałki elektrycznej podczas ogrzewania wody, otrzymano wynik: η=80%. Ile ciepła w ciągu 5 minut woda pobrała od grzałki, jeżeli moc prądu płynącego przez grzałkę wynosiła 500W?

Dane:
P = 500 W
η = 80%
t = 5 min = 300 s


Szukane:
W = ?

Wzory:
1. Sprawność:

2. Praca (ciepło):


Rozwiązanie:
Uwaga! Przed rozwiązaniem tego zadania, przyda się zapoznanie z zadaniem poprzednim.
Aby obliczyć ilość ciepła, jakie woda pobrała od grzałki, musimy znaleźć moc użytkową grzałki. Gdyby sprawność grzałki wynosiła 100%, to moglibyśmy skorzystać już z danej mocy P, jednak tak nie jest. Zatem korzystamy ze wzoru na sprawność i liczymy moc użytkową P:


Ilość ciepła znajdujemy korzystając ze wzoru na pracę prądu stałego:

A zatem:

Woda pobrała od grzałki 120 kilodżuli ciepła.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny I
Praca (dynamika)
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 14
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna