fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny I > Zadanie 4
Prąd elektryczny I - Zadanie 4

Treść:
Przy gęstości prądu 106A/m2 między końcami przewodnika o długości 2m utrzymuje się różnica potencjałów 2V. Ile wynosi opór właściwy przewodnika?

Dane:
j = 106 A/m2
l = 2 m
U = 2 V


Szukane:
ρ = ?

Wzory:
1. Gęstość prądu

2. Opór właściwy

3. Opór elektryczny


Rozwiązanie:
Mamy znaleźć opór właściwy rozpatrywanego przewodnika. Cóż począć? Ano trzeba skorzystać ze wzoru na opór, w skład którego wchodzi opór właściwy ρ

Przekształcamy nasz wzór do postaci, w której wyliczymy szukaną

Oczywiście nie mamy danego oporu R, który możemy zastąpić stosując wzór trzeci

Nie mamy jednak danego natężenia prądu I oraz przekroju poprzecznego przewodnika S. Ale przecież za pomocą tych wartości wyrażamy gęstość prądu j (wzór pierwszy)

Otrzymany wzór posłużył nam do wyliczenia wartości gęstości prądu (pamiętajmy, że różnica potencjałów to inaczej napięcie), sprawdźmy jeszcze na wszelki wypadek jednostkę:

Trzeba wiedzieć, że jednostką oporu właściwego jest omometr (Ωm) - i tak nam wyszło.

Opór właściwy rozpatrywanego przewodnika wynosi 10-6 Ωm.


Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny I
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna