fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Ruch jednostajny prostoliniowy > Zadanie 4
Ruch jednostajny prostoliniowy - Zadanie 4

Treść:
Oblicz czas potrzebny na wyminięcie się dwóch pociągów, z których jeden ma długość l1 i szybkość v1, a drugi ma długość l2 i szybkość v2 > v1.
Rozważ dwa przypadki:
a) pociągi jadą w tę samą stronę;
b) pociągi jadą w przeciwne strony.


Dane:
l1 - długość pierwszego pociągu
v1 - prędkość pierwszego pociągu
l2 - długość drugiego pociągu
v2 - prędkość drugiego pociągu


Szukane:
ta - przypadek a
tb - przypadek b


Wzory:
Wzór na prędkość:

Rysunek:

Rozwiązanie:

Przypadek a:

Ponieważ oba pociągi jadą w tą samą stronę, to prędkość pociągu 2 względem pociągu 1 jest różnicą ich prędkości:


Drogę jaką musi pokonać pociąg 2 aby wyminąć pociąg 1 jest sumą długości pociągu 1 i 2:

Teraz aby obliczyć czas potrzebny na wyminięcie się pociągów, wystarczy przekształcić wzór na prędkość i podstawić dane:


Przypadek b:

Ponieważ pociągi jadą w przeciwną stronę to prędkość pociągu 2 względem pociągu 1 jest sumą obu prędkości:


Droga jak w przypadku a, więc teraz podstawiamy tylko do wzoru na prędkość i wyliczamy czas:

Odpowiedź:
Zajec

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna