fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny II > Zadanie 2
Prąd elektryczny II - Zadanie 2

Treść:
Pięć jednakowych ogniw, każde o SEM ε=6V i oporze wewnętrznym r=3Ω podłączono do oporu R=5Ω, według schematu obok. Ile wynosi natężenie prądu I płynącego przez opór zewnętrzny R?

Dane:
ε = 6 V
r = 3 Ω
R = 5 Ω


Szukane:
I = ?

Wzory:
1. Natężenie prądu:

2. Szeregowe i równoległe łączenie ogniw.

Rozwiązanie:
Najpierw rozpatrzymy równoległy układ identycznych ogniw 3 4 5. Zgodnie z zasadami łączenia siła elektromotoryczna wszystkich ogniw równa jest sile elektromotorycznej jednego ogniwa, natomiast całkowity opór wewnętrzny to iloraz oporu wewnętrznego jednego ogniwa przez ilość ogniw:

Teraz rozpatrujemy układ szeregowy ogniw 1 2 345. Wtedy całkowita SEM równa jest sumie poszczególnych SEM, a całkowity opór wewnętrzny równy sumie poszczególnych oporów wewnętrznych, zatem:

Ponieważ mamy tylko jeden opór zewnętrzny R, możemy bez problemu zastosować najprostszy wzór na natężenie prądu I.
Szukane natężenie wynosi:


Natężenie prądu wynosi 1.5 A.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny II
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna