fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny II
Fizyka - Zadania - Prąd elektryczny II

Poniżej znajdują się treści zadań związanych z wybranym tematem. Kliknij na odnośnik "więcej..." aby zobaczyć rozwiązanie zadania.

01. Ile wynosi natężenie prądu w obwodzie przedstawionym na rysunku? ε1=2V, ε2=9V, R1=2Ω, R2=10Ω, rW=1Ω więcej...

02. Pięć jednakowych ogniw, każde o SEM ε=6V i oporze wewnętrznym r=3Ω podłączono do oporu R=5Ω, według schematu obok. Ile wynosi natężenie prądu I płynącego przez opór zewnętrzny R? więcej...

03. Ile wynosi natężenie prądu, płynącego przez opornik R1 (patrz rysunek)? Przyjąć ε1=10V, ε2=5V, r1=1Ω, r2=3Ω, R1=4Ω, R2=3Ω, R3=6Ω, R4=1Ω, R5=2Ω, R6=3Ω, R7=4Ω. więcej...

04. Ile wynoszą natężenia prądów płynących przez oporniki R2 i R3? Układ jak na rysunku w zadaniu 3, przyjmujemy te same dane. więcej...

05. Ile wynosi różnica potencjałów między punktem X a punktem Y? Rysunek i dane jak w zadaniu 3. więcej...

06. Jakie ciepło wydzieli się w całym obwodzie w ciągu czasu t=400s? Rysunek i dane jak w zadaniu 3. więcej...

07. Do źródła o sile elektromotorycznej ε=28V i oporze wewnętrznym r=0.5Ω dołączono odbiorniki o oporach: R1=3Ω, R2=5Ω R3=8Ω, R4=2.5Ω. Na którym oporniku wydzieli się największa moc? więcej...

08. Do ogniwa o SEM 6V i oporze wewnętrznym podłączono żarówkę o oporze . Ile wynosi różnica potencjałów na biegunach tego ogniwa? więcej...

09. Do ogniwa o sile elektromotorycznej ε=12V i oporze wewnętrznym r podłączono odbiornik o oporze R=5Ω. Woltomierz włączony do obwodu tak, jak na rysunku wskazuje napięcie 10V. Ile wynosi opór wewnętrzny r? więcej...

10. Ile wynosi napięcie na zaciskach ogniwa, jeżeli opór zewnętrzny obwodu o sile elektromotorycznej ε jest dwa razy większy od oporu wewnętrznego ogniwa? więcej...

11. Trzy oporniki (R=1Ω) połączono ze źródłem prądu o sile elektromotorycznej ε=12V i oporze wewnętrznym r=2Ω. Jakie natężenie prądu wskaże amperomierz A? Ile wyniosą wskazania woltomierzy? Ile wynosi spadek napięcia na oporze wewnętrznym r? więcej...

12. Woltomierz V wskazuje 4V. Opór R wynosi , siła elektromotoryczna jednego ogniwa 9V, a opór wewnętrzny jednego ogniwa . Ile wynosi liczba ogniw połączonych szeregowo? Ile wynosi napięcie na zaciskach baterii? więcej...

13. W obwodzie SEM ogniw mają wartości ε1=2V, ε2=5V, opory wewnętrzne tych ogniw są równe zeru. Ile wynosi natężenie prądu w obwodzie i w którą stronę jest skierowane? Ile wynoszą potencjały w punktach A, B, C i D? Przyjąć R1=2Ω, R2=1Ω. więcej...

14. Po zamknięciu klucza K na kondensatorze o pojemności 10mF zgromadził się ładunek 10mC. Oblicz natężenie prądu płynącego w tym obwodzie i siłę elektromotoryczną, jeżeli R=1Ω i r=3Ω? więcej...

15. n jednakowych ogniw o oporności wewnętrznej r każde, podłączono raz szeregowo, drugi raz równolegle. Ile powinna wynosić oporność zewnętrzna, aby otrzymać w obu przypadkach prąd o tym samym natężeniu? więcej...

16. Podczas przenoszenia ciała o ciężarze 2200N na wysokość 12m silnik dźwigu elektrycznego przy napięciu 220V pobiera prąd o natężeniu 12A, przy czym podnoszenie trwa 25s. Ile wynosi sprawność silnika? więcej... 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna