fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny II > Zadanie 3
Prąd elektryczny II - Zadanie 3

Treść:
Ile wynosi natężenie prądu, płynącego przez opornik R1 (patrz rysunek)? Przyjąć ε1=10V, ε2=5V, r1=1Ω, r2=3Ω, R1=4Ω, R2=3Ω, R3=6Ω, R4=1Ω, R5=2Ω, R6=3Ω, R7=4Ω.

Dane:
ε1 = 10 V
ε2 = 5 V
r1 = 1 Ω
r2 = 3 Ω
R1 = 4 Ω
R2 = 3 Ω
R3 = 6 Ω
R4 = 1 Ω
R5 = 2 Ω
R6 = 3 Ω
R7 = 4 Ω


Szukane:
I = ?

Wzory:
1. Drugie prawo Kirchhoffa
2. Równoległe łączenie oporników
Rysunek:

Rozwiązanie:
Aby obliczyć prąd całkowity I płynący w obwodzie wykorzystamy II prawo Kirchhoffa.

Należy zaznaczyć, że układ oporów R4, R5, R6, R7 nie wpływa na wielkość natężenia prądu I. Dzieje się tak dlatego, że połączenie przewodnikiem bezoporowym punktów A i B (patrz rysunek powyżej) spowodowało równość potencjałów elektrycznych na końcach oporników R4+R5 i R6+R7.
Inaczej mówiąc, nie ma napięcia elektrycznego na tych oporach. Prąd przez nie nie płynie, lecz płynie przez przewód łączący punkty AB.

Ponieważ ε1 > ε2, więc kierunek prądu I jest taki jak na rysunku. Zgodnie z II prawem Kirchhoffa suma przyrostów (spadków) potencjałów w całym obwodzie zamkniętym jest równa zeru.
"Obchodząc" obwód należy pamiętać, że poruszając się zgodnie z prądem przesuwamy się w kierunku niższego potencjału (przyrosty potencjału są ujemne), natomiast poruszając się "pod prąd" przesuwamy się w kierunku wyższego potencjału (przyrosty potencjału są dodatnie).

Zaczynając obchodzić obwód w punkcie np. X, zgodnie z kierunkiem prądu mamy:


gdzie

jest oczywiście oporem zastępczym dwóch oporników R2 i R3 połączonych równolegle.

Tak więc szukane natężenie prądu wynosi:


Natężenie prądu płynącego przez opornik R1 wynosi 0.5 A.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny II
Łączenie oporników
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna