fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny II > Zadanie 6
Prąd elektryczny II - Zadanie 6

Treść:
Jakie ciepło wydzieli się w całym obwodzie w ciągu czasu t=400s? Rysunek i dane jak w zadaniu 3.

Dane:
ε1 = 10 V
ε2 = 5 V
r1 = 1 Ω
r2 = 3 Ω
R1 = 4 Ω
R2 = 3 Ω
R3 = 6 Ω
R4 = 1 Ω
R5 = 2 Ω
R6 = 3 Ω
R7 = 4 Ω
t = 400 sSzukane:
W = ?

Wzory:
1. Praca prądu stałego (ciepło Joule'a-Lenza):

2. Szeregowe i równoległe łączenie oporników
Rysunek:

Rozwiązanie:
Przed rozpoczęciem rozwiązywania tego zadania warto zapoznać się z zadaniem 3, w którym znaleźliśmy wartość natężenia prądu I:

Aby znaleźć ciepło W (czasami oznaczane przez Q), musimy znać opór wypadkowy (zastępczy), przez który przepływa prąd I. Oczywiście ważne jest, żeby prąd ten płynął przez wszystkie opory, które w naszym obwodzie odgrywają jakąś rolę (pamiętamy, że przez oporniki 4, 5, 6 i 7 prąd nie płynie - patrz zadanie 3).
Szukamy więc oporu zastępczego R, który wynosi:


Skorzystaliśmy z zasad łączenia szeregowego i równoległego oporników.
Mając opór R, natężenie I oraz czas t, skorzystamy z alternatywnego wzoru na pracę:


Szukane ciepło (wydzielone zgodnie z prawem Joule'a-Lenza) jest równe:

W całym obwodzie w czasie t wydzieli się ciepło w ilości równej 1000 J.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny II
Łączenie oporników
Praca prądu stałego
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 11
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna