fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Ruch harmoniczny (drgający) > Zadanie 1
Ruch harmoniczny (drgający) - Zadanie 1

Treść:
Ciało wykonuje drgania harmoniczne o okresie T=3s i amplitudzie A=10cm. W chwili początkowej znajduje się w położeniu równowagi. Jaka będzie odległość ciała od położenia równowagi po upływie 1/4 sekundy?

Dane:
T = 3 s
A = 10 cm = 0.1 m
t = 1/4 s


Szukane:
x = ?

Wzory:
1. Ruch harmoniczny prosty:

Rysunek:

Rozwiązanie:
W chwili początkowej (t = 0) ciało znajdowało się w położeniu równowagi (czyli wychylenie x = 0). Przyjmujemy, że faza początkowa φ wynosi zero.
Spójrzmy na rysunek - odzwierciedla on dokładnie naszą sytuację. Ciało porusza się ruchem harmonicznym o amplitudzie A = 10 cm i okresie T = 3 s. Mamy znaleźć wychylenie x po upływie ćwierci sekundy. Na rysunku zaznaczyliśmy je czerwoną kropką. Widzimy, że wartość tego wychylenia wynosi 5. Ale my to spróbujemy wyliczyć (rysowanie dokładnego wykresu nie jest łatwą rzeczą, dlatego wyliczenia są dla nas jedyną odpowiedzią).

W ruchu harmonicznym prostym wychylenie definiujemy jako funkcję zależną od czasu:


Zauważ, że wszystkie wartości mamy już zdefiniowane, oprócz stałej ω. Stała ta zależy od okresu T i jest definiowana jako

Tak więc widzimy, że zadanie nie jest trudne, trzeba tylko podstawić wartości do wzoru:

Odległość ciała od położenia równowagi po upływie 1/4 sekundy wynosi 5 centymetrów.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Ruch harmoniczny
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna