fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Ruch harmoniczny (drgający)
Fizyka - Zadania - Ruch harmoniczny (drgający)

Poniżej znajdują się treści zadań związanych z wybranym tematem. Kliknij na odnośnik "więcej..." aby zobaczyć rozwiązanie zadania.

01. Ciało wykonuje drgania harmoniczne o okresie T=3s i amplitudzie A=10cm. W chwili początkowej znajduje się w położeniu równowagi. Jaka będzie odległość ciała od położenia równowagi po upływie 1/4 sekundy? więcej...

02. Ile wynosi okres drgań punktu materialnego drgającego ruchem harmonicznym prostym, dla którego po czasie 1s wychylenie z położenia równowagi wynosi sqrt(2).A/2, gdzie A to amplituda? sqrt(2) oznacza pierwiastek z dwóch. więcej...

03. Ile wynosi faza początkowa w ruchu harmonicznym, opisanym równaniem x=Asin(ωt+φ), przy założeniu, że w chwili t=0 wychylenie jest równe amplitudzie? więcej...

04. Punkt materialny wykonujący drgania harmoniczne o okresie T jest w chwili czasu t=0 w maksymalnej odległości od położenia równowagi. Po jakim czasie odległość ta zmaleje do połowy? więcej...

05. Ciało wykonujące drgania harmoniczne o amplitudzie 5cm osiąga maksymalną prędkość 20cm/s. Jaką wartość ma maksymalne przyspieszenie? więcej...

06. Ciało wykonuje drgania o okresie T=4s i amplitudzie A=0.2m. Oblicz wartości prędkości oraz przyspieszenia w położeniu maksymalnego wychylenia. więcej...

07. Odważnik zawieszony na idealnej sprężynie wychylony o 4cm z położenia równowagi ma przyspieszenie 3m/s2. Jakie przesunięcie względem położenia równowagi musi mieć ten odważnik, aby miał on przyspieszenie 6m/s2? więcej...

08. Maksymalna wartość energii kinetycznej ciała wykonującego drgania harmoniczne o amplitudzie A wynosi EKmax. Ile razy mniejsza będzie energia kinetyczna tego ciała w punkcie położonym w odległości x=A/2 od położenia równowagi? więcej...

09. Punkt materialny wykonuje drgania harmoniczne o amplitudzie A i okresie T. Jak zmieni się maksymalna energia kinetyczna, jeżeli zwiększymy dwukrotnie okres drgań, a amplituda nie zmieni się? więcej...

10. Jeżeli A jest amplitudą ruchu harmonicznego, to przy jakim wychyleniu energia potencjalna jest równa energii kinetycznej? więcej...

11. Pod działaniem siły F=10N sprężyna wydłuża się o 0.1m. Na takiej sprężynie zawieszamy ciało o masie m=4kg. Ile będzie wynosić częstość kołowa, jeżeli ciało wprawimy w ruch drgający? więcej...

12. Napisz równane opisujące ruch:
a) wahadła matematycznego o długości l=0.5m, o amplitudzie A=0.1m,
b) ciężarka o masie m=0.01kg umocowanego na sprężynce, wykonującego drgania w płaszczyźnie poziomej z amplitudą A=0.02m; współczynnik sprężystości sprężynki k=1N/m,
c) małej kuleczki zawieszonej na długiej nitce przyczepionej do statywu wykonującej drgania harmoniczne o okresie T=0.2s i amplitudzie A=0.005m. więcej...

13. Jakim wzorem będzie wyrażał się okres drgań wahadła matematycznego o długości l
a) w windzie poruszającej się ze stałą prędkością,
b) w windzie poruszającej się w górę ze stałym przyspieszeniem a,
c) w windzie poruszającej się w dół ze stałym przyspieszeniem a,
d) w windzie spadającej swobodnie? więcej... 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 11
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna