fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Ruch harmoniczny (drgający) > Zadanie 11
Ruch harmoniczny (drgający) - Zadanie 11

Treść:
Pod działaniem siły F=10N sprężyna wydłuża się o 0.1m. Na takiej sprężynie zawieszamy ciało o masie m=4kg. Ile będzie wynosić częstość kołowa, jeżeli ciało wprawimy w ruch drgający?

Dane:
F = 10 N
x = 0.1 m
m = 4 kg


Szukane:
ω = ?

Wzory:
1. Siła przywracająca równowagę układowi:

2. Częstość kołowa:


Rozwiązanie:
Szukamy częstości kołowej ω drgań ciała zawieszonego na sprężynie. wyrażamy ją między innymi wzorem

Aby wyliczyć konkretną wartość ω, potrzebna nam będzie wartość stałej sprężystości k. Wiemy, że pod działaniem siły F sprężyna wydłuża się o x. To zjawisko opisuje nam wzór:

Znak minus ma charakter czysto teoretyczny. Oznacza on, że zwrot siły F jest przeciwny zwrotowi przesunięcia x. My potrzebujemy tylko wartość siły, więc możemy zapisać, że:

A stąd współczynnik sprężystości ma wartość

Teraz już mamy wszystko, by wyliczyć szukaną częstość kołową:

Sprawdzimy jednostkę (jednostką częstości kołowej jest odwrotność sekundy):

Częstość kołowa drgań sprężyny wynosi 5 s-1.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Ruch harmoniczny
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna