fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki > Zadanie 6
Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki - Zadanie 6

Treść:
Promień świetlny pada prostopadle na płytkę szklaną o grubości x=4cm i współczynniku załamania n=1.5. Ile wyniesie czas przejścia promienia świetlnego przez tę płytkę? Prędkość światła c=3.108m/s.

Dane:
x = 4 cm = 0.04 m
n = 1.5
c = 3.108 m/s
α = 90o


Szukane:
t = ?

Wzory:
1. Równanie drogi w ruchu jednostajnym prostoliniowym

2. Prawo załamania

Rysunek:

Rozwiązanie:
Ponieważ światło pada na płytkę szklaną prostopadle (patrz rysunek), to nie zachodzi zjawisko załamania światła, czyli nie będziemy korzystać z drugiego wzoru prawa załamania. Natomiast ten pierwszy

nam się przyda, ponieważ wyraża on nam zmianę prędkości światła, która to w próżni jest inna niż w szkle. Podstawmy więc:

gdzie przez v oznaczyłem sobie prędkość światła we szkle.

Ktoś zapyta, po co mi prędkość światła w szkle? Odpowiem - chcemy wyliczyć czas, jaki zajmie światłu przebycie przez naszą płytkę. Wiemy również, że światło porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, stąd korzystając ze wzoru pierwszego, możemy dla szkła zapisać:


Uwzględniając naszą wyliczoną prędkość światła w szkle:

Podstawiamy nasze dane, by otrzymać szukany czas:

Czas przejścia promienia świetlnego przez tę płytkę wyniesie 2.10-10 s.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna