fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki > Zadanie 7
Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki - Zadanie 7

Treść:
Kąt padania światła przechodzącego z diamentu do szkła wynosi 30o. Współczynniki załamania światła dla diamentu i szkła wynoszą odpowiednio 2.4 i 1.5. Ile wynosi sinus kąta załamania światła w szkle?

Dane:
α = 30o
nd = 2.4
nsz = 1.5


Szukane:
sinβ = ?

Wzory:
1. Prawo załamania

2. Względny współczynnik załamania

Rysunek:

Rozwiązanie:
W celu policzenia sinusa kata załamania posłużymy się prawem załamania.UwzględniającnapiszemyPo podstawieniu wartości liczbowych otrzymujemy:


Sinus kata załamania światła w szkle wynosi 0.8.

namysłowianin

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna