fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Zasady dynamiki Newtona > Zadanie 11
Zasady dynamiki Newtona - Zadanie 11

Treść:
Korzystając z wykresu v(t), obliczyć wartość siły F, jaka działa na ciało o masie m=2kg.

Dane:
wykres v(t)
m = 2kg


Szukane:
F = ?

Wzory:
1. II zasada dynamiki:

2. Wzór na przyspieszenie:


Rozwiązanie:
Spójrzmy na wykres. Widzimy, że w ciągu czasu Δt = 10s prędkość ciała spada z v0 = 5m/s do vK = 0m/s. Prędkość ta maleje liniowo, czyli bez wątpienia mamy tutaj do czynienia z ruchem jednostajnie opóźnionym.
Mamy obliczyć siłę F, jaka działa na ciało. Ponieważ jest to ruch opóźniony, to wiemy, że jest ona przeciwnie skierowana do kierunku ruchu ciała. Z II zasady dynamiki:


Nie mamy jednak danego przyspieszenia. Trzeba więc wykorzystać wzór na przyspieszenie:

Wstawiamy go do naszego wzoru na siłę i otrzymujemy:

Pozostaje nam sprawdzić jednostkę.

Tak więc wszystko się zgadza.

Na ciało działa siła o wartości 1N.


Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Zasady dynamiki Newtona
Ruch jednostajnie opóźniony
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 15
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna