fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Zasady dynamiki Newtona > Zadanie 14
Zasady dynamiki Newtona - Zadanie 14

Treść:
Oblicz naciąg sznurka, na którym podniesiono ciało o masie m=4kg z przyspieszeniem o wartości a=8m/s2.

Dane:
m = 4kg
a = 8 m/s2


Szukane:
FN = ?

Wzory:
1. Siła bezwładności:

2. Siła ciężkości:

Rysunek:

Rozwiązanie:
Zastanówmy się, jakie siły działają na ciało. Na pewno siła ciężkości Q skierowana w dół. Przyspieszenie skierowane w górę powoduje pojawienie się siły bezwładności FB skierowanej przeciwnie, czyli w dół. I te właśnie siły muszą równoważyć skierowaną ku górze siłę naciągu sznurka FN (patrz na rysunek). Otrzymana wartość siły naciągu, jest wartością minimalną, jaką powinien wytrzymać sznurek. W przeciwnym wypadku sznurek by się zerwał.
Tak więc napiszmy naszą równoważność:


Czyli minimalny naciąg sznurka powinien wynosić 71.2 N.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Zasady dynamiki Newtona
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna