fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Praca, moc, energia > Zadanie 13
Praca, moc, energia - Zadanie 13

Treść:
Sprinter wystartował z przyspieszeniem a=2m/s2. Jeżeli masa sprintera wynosi m=80kg, to ile będzie wynosiła jego energia kinetyczna po czasie t=5s? Zakładamy, że sprinter porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Dane:
a = 2 m/s2
m = 80 kg
t = 5 s


Szukane:
EK = ?

Wzory:
1. Energia kinetyczna:

2. Przyspieszenie:


Rozwiązanie:
Jeśli wydaje Ci się, że to zadanie jest banalne, to masz rację. :)
Otóż mamy do policzenia energię kinetyczną:


Nie mamy jednak danej prędkości v. Wtenczas musimy ją obliczyć, korzystając ze wzoru na przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

Prędkość początkowa v0 sprintera była równa zeru. Uwzględniamy to i wyprowadzamy ze wzoru prędkość...

...i wyliczamy szukaną energię kinetyczną:

Sprawdzimy jeszcze jednostkę:

Energia kinetyczna sportowca po pięciu sekundach wynosi 4 kJ.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Praca, moc, energia
Ruch jednostajnie przyspieszony
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna