fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Praca, moc, energia
Fizyka - Zadania - Praca, moc, energia

Poniżej znajdują się treści zadań związanych z wybranym tematem. Kliknij na odnośnik "więcej..." aby zobaczyć rozwiązanie zadania.

01. Tutaj znajduje się kilka najprostszych zadań, dotyczących zagadnienia pracy w fizyce. więcej...

02. Oblicz, jaką pracę należy wykonać, aby ciało o masie m=10kg podnieść ze stałą prędkością na wysokość h=10m. więcej...

03. Ciało o masie m=10kg podniesiono na wysokość h=10m z przyspieszeniem a=2m/s2. Oblicz wykonaną pracę. więcej...

04. Sportowiec o masie m=80kg podczas skoku wzwyż osiąga przy odbiciu prędkość v=5m/s w czasie t=0.02s. Ile wynosi średnia moc P rozwijana w tym czasie przez sportowca? więcej...

05. Na ciało działa siła F(x), przy czym x jest przesunięciem ciała w kierunku działania siły. Praca wykonywana przez tę siłę na drodze 20m wynosi 300J. Znajdź wartość siły F. więcej...

06. Ciało porusza się pod wpływem stałej siły o kierunku i zwrocie zgodnym z przesunięciem. Oblicz stosunek pracy wykonanej w pierwszej sekundzie ruchu do pracy wykonanej w drugiej sekundzie ruchu, jeżeli prędkość początkowa była równa zeru. więcej...

07. Jaką należy wykonać pracę, aby jednorodny sześcian o boku a=1m i masie m=100kg przewrócić z jednego boku na drugi? więcej...

08. Wyznaczyć pracę wciągnięcia ciężaru po równi pochyłej, jeśli masa tego ciężaru wynosi 100kg, długość równi 2m, kąt nachylenia do poziomu 30o, a współczynnik tarcia 0.1. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie g=9.8m/s2. więcej...

09. Tutaj znajduje się kilka najprostszych zadań, dotyczących zagadnienia energii kinetycznej w fizyce. więcej...

10. Samolot o masie 10t leci na wysokości 5km z prędkością 360km/h. Jaki jest stosunek energii potencjalnej do energii kinetycznej samolotu? więcej...

11. Na nieruchomy klocek o masie 1kg zaczęła działać stała siła wypadkowa o wartości 6N. Jaką energię kinetyczną nada mu ta siła w czasie 2s? więcej...

12. Pęd kulki wzrósł o 50% pędu początkowego. Jak zmieniła się wówczas energia kinetyczna kulki względem energii kinetycznej początkowej? więcej...

13. Sprinter wystartował z przyspieszeniem a=2m/s2. Jeżeli masa sprintera wynosi m=80kg, to ile będzie wynosiła jego energia kinetyczna po czasie t=5s? Zakładamy, że sprinter porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. więcej...

14. Jaka jest moc potrzebna do poruszania pojazdu o masie m z prędkością v po poziomej drodze, jeśli współczynnik tarcia wynosi f? więcej...

15. Samochód, którego silnik pracuje z mocą 30kW, jedzie ze stałą prędkością 20m/s. Ile wynosi siła napędowa samochodu? więcej...

16. Z działa o masie M=1000kg wystrzelono pocisk o masie m=1kg, którego prędkość w chwili wylotu z lufy wynosi v=500m/s. Ile wynosi energia kinetyczna odrzutu działa? więcej...

17. Dwie kulki o masach m i 2m zderzają się doskonale niesprężyście. Jaki będzie ich stosunek prędkości przed zderzeniem, jeżeli po zderzeniu kulki pozostaną w spoczynku? więcej...

18. Rysunek przedstawia układ trzech kulek. Kulki 2 i 3 spoczywają. Jeżeli zderzenie 1 i 2 kulki jest doskonale sprężyste centralne, to ile będzie wynosiła prędkość w wyniku zderzenia centralnego niesprężystego kulek 2 i 3? więcej...

19. Po pionowym pręcie o wysokości h=5m zsuwa się pierścień (rysunek). Jeżeli praca sił tarcia pierścienia o pręt jest równa liczbowo 3/4 jego energii potencjalnej, to ile wynosi prędkość w chwili zderzenia pierścienia z podłożem? więcej... 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna