fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Praca, moc, energia > Zadanie 16
Praca, moc, energia - Zadanie 16

Treść:
Z działa o masie M=1000kg wystrzelono pocisk o masie m=1kg, którego prędkość w chwili wylotu z lufy wynosi v=500m/s. Ile wynosi energia kinetyczna odrzutu działa?

Dane:
M = 1000 kg
m = 1 kg
v = 500 m/s


Szukane:
EK = ?

Wzory:
1. Energia kinetyczna:

2. Zasada zachowania pędu
3. Pęd:Rozwiązanie:
Przyjmijmy następującą konwencję: wielkimi literami będziemy oznaczać wielkości fizyczne dla działa, a małymi literami - dla pocisku.
Mamy policzyć energię kinetyczną odrzutu działa:


Potrzebujemy tak więc znaleźć prędkość V, z jaką działo porusza się po wystrzale (oczywiście zwrot wektora prędkości działa jest przeciwny do zwrotu wektora prędkości pocisku). Aby znaleźć szukaną prędkość działa V, musimy skorzystać z zasady zachowania pędu, która mówi, że całkowity pęd układu jest stały. Tak więc na początku pęd działa i pęd pocisku równa się zeru, ponieważ prędkości były zerowe. Po wystrzale działo porusza się z prędkością V, a pocisk z prędkością v. Zapisujemy równanie:

Po lewej stronie mamy stan początkowy, zaś po prawej stan po wystrzale. Ponieważ pocisk i działo poruszają się w przeciwnych kierunkach, wstawiamy minus.
Wyliczamy szukaną prędkość V:


Nie pozostało nam nic innego, jak wyliczenie energii kinetycznej odrzutu działa:

Sprawdzimy jednostkę:

Energia kinetyczna odrzutu działa wynosi 125 J.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Praca, moc, energia
Pęd
Zasada zachowania pędu
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna