fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Artykuły - Fizyka > Nobel z fizyki 2007 > Procedura przyznawania Nagrody Nobla
Procedura przyznawania Nagrody Nobla

Królewska Szwedzka Akademia Nauk jest odpowiedzialna za wybór laureatów Nagrody Nobla w Fizyce spośród kandydatów rekomendowanych przez Komitet Noblowski dla fizyki. Komitet Noblowski jest organem, który nominuje i dobiera końcowych kandydatów do Nagrody. Składa się on z pięciu członków, ale od wielu lat Komitet uzupełniają dodatkowi członkowie z tymi samymi prawami podczas głosowania nad kandydaturami.

Kto może dostać Nagrodę Nobla z fizyki?

Kandydaci do Nagrody Nobla z fizyki są przedstawiani przez naukowców, których Komitet Noblowski powołał do tego celu. Żaden z naukowców nie może mianować siebie, ani żadnego powołanego.

Jak wyłania się zwycięzcę?

Wrzesień - Komitet Noblowski powołuje około 3000 osób spośród profesorów pracujących w uczelniach na całym świecie, poprzednich laureatów Nagrody Nobla z fizyki i chemii oraz członków Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk do odnalezienia najlepszych kandydatów do nagrody.

Luty - kandydatury spływają do Komitetu Noblowskiego do 31 stycznia. Komitet przegląda je i dobiera wstępnych kandydatów do Nagrody. Zazwyczaj około 250-350 nazwisk mianowanych jest po kilka razy.

Marzec-maj - Komitet Noblowski przesyła wybrane kandydatury do specjalnie powołanych ekspertów, którzy dokonują oceny dotychczasowej pracy kandydatów.

Czerwiec-sierpień - Komitet Noblowski przedkłada raport z nazwiskami kandydatów do wiadomości Akademii Nauk. Sprawozdanie jest podpisywane przez wszystkich członków Komitetu.

Wrzesień - Komitet Noblowski oddaje do rozpatrzenia swoje sprawozdanie z nazwiskami końcowych kandydatów wszystkim członkom Akademii. Instytut Fizyki Akademii Nauk zbiera się dwukrotnie i dyskutuje nad sprawozdaniem.

Październik - na początku tego miesiąca Akademia wybiera laureata Nagrody Nobla z fizyki poprzez głosowanie. Wygrywa kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów. Decyzja jest końcowa i nieodwołalna. Wyniki głosowania ogłaszane są światu.

Grudzień - 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla, odbywa się w Sztokholmie ceremonia wręczenia Nagród Nobla z wszystkich dziedzin, gdzie każdy laureat dostaje medal, dyplom oraz dokument potwierdzający otrzymanie Nagrody.

Czy pozostałe nominacje są ujawniane?

Zasady Fundacji Nobla zabraniają ujawniania informacji o nominacjach do Nagrody przez 50 lat. Dotyczy to zarówno nominowanych, jak i nominujących oraz wszelkich innych osób opiniujących kandydatury.

(na podstawie nobelprize.org)


 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Alfred Nobel
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna