fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Pole elektrostatyczne

Fizyka - Teoria - Elektrostatyka. Ładunek elektryczny

Elektrostatyka to nauka zajmująca się ładunkami będącymi w spoczynku. Istnieją dwa rodzaje ładunków: dodatnie (+) i ujemne (-).
Ładunki różnoimienne przyciągają się, zaś jednoimienne odpychają.

Ciało przestaje być obojętne elektrycznie, gdy ma nadmiar lub niedomiar elektronów w stosunku do ilości protonów w jądrach atomowych.
Ciało jest naelektryzowane dodatnio ładunkiem q1 > 0, gdy odda innemu ciału część elektronów, natomiast ciało ma ładunek ujemny q2 < 0, gdy pobierze pewną ilość elektronów.
Elektrony mogą się przemieszczać z jednego ciała na drugie przy wzajemnym pocieraniu ciał (elektryzowanie przez tarcie) lub przy ich zetknięciu. Ile elektronów odda jedno z ciał tyle drugie pobierze. Sumaryczna ilość ładunku w obu ciałach pozostanie taka sama...


...i jest to treścią zasady zachowania ładunku:
W układzie odizolowanym elektrycznie całkowity ładunek elektryczny nie zmienia się w czasie.
W układzie SI jednostką ładunku jest kulomb oznaczany symbolem C. Kulomba możemy wyznaczyć poprzez jednostki podstawowe:


W zadaniach przyda nam się wartość ładunku elementarnego:Zobacz też: Układ SI Zadanie 5

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Rozwiązane zadania do tego działu
Kondensatory
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna