fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Prąd elektryczny I

Fizyka - Teoria - Pierwsze prawo Kirchhoffa

W obwodach elektrycznych często występują rozgałęzienia. W takim przypadku stosuje się I prawo Kirchoffa
Suma natężeń prądów wpływających do węzła obwodu jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.Zbudujmy następujący węzeł:


W tym przypadku możemy zapisać zgodnie z I prawem Kirchoffa:


Mnożąc obie strony równania przez czas t, otrzymamy:


...co daje (zgodnie ze wzorem q = I.t):


Można więc też powiedzieć, że ilość ładunku dopływającego do węzła obwodu w czasie t jest równa ilości ładunku wypływającego z tego węzła w tym samym czasie t. I prawo Kirchoffa jest więc szczególnym przypadkiem prawa zachowania ładunku.


Zobacz też: Prawo zachowania ładunku Gustav Robert Kirchhoff

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Rozwiązane zadania dotyczące tego działu
Prąd elektryczny II
Pole elektrostatyczne
 
 I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
Zadanie z elektrotechniki - rezystory [1]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna