fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny II > Zadanie 5
Prąd elektryczny II - Zadanie 5

Treść:
Ile wynosi różnica potencjałów między punktem X a punktem Y? Rysunek i dane jak w zadaniu 3.

Dane:
ε1 = 10 V
ε2 = 5 V
r1 = 1 Ω
r2 = 3 Ω
R1 = 4 Ω
R2 = 3 Ω
R3 = 6 Ω
R4 = 1 Ω
R5 = 2 Ω
R6 = 3 Ω
R7 = 4 Ω


Szukane:
ΔV = VX - VY = ?

Wzory:
1. Równoległe łączenie oporników
2. Prawo Ohma


Rysunek:

Rozwiązanie:
Przed rozpoczęciem rozwiązywania tego zadania warto zapoznać się z zadaniem 3 i zadaniem 4.

I sposób
"Przechodzimy" od punktu Y do punktu X zgodnie z kierunkiem prądu. Pamiętamy o tym, że prąd płynie od potencjału wyższego do potencjału niższego. W punkcie Y jest jakiś potencjał VY i notujemy przyrosty potencjałów aż "dojdziemy" do punktu X:


Uwaga!
Ponieważ układ oporników R2 i R3 jest równoległy, to zgodnie z zasadami łączenia oporników napięcie jest tam identyczne:


co pociąga za sobą (korzystamy z prawa Ohma):

Tak więc do wyliczenia różnicy potencjałów możemy wykorzystać którąkolwiek część równości. Zatem prawdziwe są wzory:

Wartości I, I2, I3 znaleźliśmy w zadaniach 3 i 4.

II sposób
Drugi sposób jest bardzo podobny do pierwszego, jednak z punktu X do punktu Y będziemy przechodzić "pod prąd". Wtedy przyrosty (spadki lub wzrosty) potencjałów będą wynosić:


Różnica potencjałów między punktem X a Y wynosi 8.5 V.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny II
Łączenie oporników
Prawo Ohma
Wyznaczanie różnicy potencjałów między dwoma punktami obwodu z prądem
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna