fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Tarcie > Zadanie 2
Tarcie - Zadanie 2

Treść:
Klocek o masie m porusza się ruchem jednostajnym po poziomej powierzchni pod wpływem siły F, działającej pod kątem α do powierzchni (patrz rysunek). Współczynnik tarcia klocka o podłoże jest równy f. Oblicz wartość siły tarcia działającej na klocek.

Dane:
m
F
α - kąt
f
gSzukane:
T = ?

Wzory:
1. Siła tarcia:

2. I zasada dynamiki
Rysunek:

Rozwiązanie:
[Pierwszy sposób (łatwiejszy):]
Ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym ze stałą prędkością (czyli bez przyspieszenia). Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki, aby ciało mogło poruszać się takim ruchem, konieczne jest to, by działające siły w kierunku ruchu równoważyły się, czyli:


Siła F1 to składowa siły F i wyrażamy ją wzorem:

A zatem siła tarcia:[Drugi sposób (trudniejszy):]
Jak wszyscy wiemy, siła tarcia T to iloczyn współczynnika tarcia oraz siły nacisku. Zastanówmy się czym jest tu siła nacisku.
Na pewno jest nią skierowana ku dołu siła ciężkości Q. Zobaczmy jednak, że sile ciężkości przeciwdziała siła F2, która wynika z działania siły F. Tak więc tarcie:


Siłę F2 wyrażamy wzorem:

Czyli tarcie możemy inaczej wyrazić:Oczywiście aby obliczyć tarcie, można wykorzystać któryś z wyprowadzonych wzorów - oba są poprawne, czyli:
Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Tarcie
I zasada dynamiki
Trygonometria
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 14
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna