fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Wyprowadzenia wzorów > Średnia energia kinetyczna gazu
Fizyka - Średnia energia kinetyczna gazu

Całkowita energia cząsteczek (atomów) gazu jest sumą energii kinetycznych tych cząsteczek (cząsteczki gazu doskonałego nie posiadają energii potencjalnej). Dla gazu zamkniętego w zbiorniku ta energia całkowita jest stała:


Ponieważ masy cząsteczek danego gazu są jednakowe, więc suma kwadratów prędkości jest stała:
Dzieląc to równanie przez liczbę cząsteczek otrzymamy wartość średniego kwadratu prędkości:


Mając taką prędkość, możemy ogromnej liczbie cząsteczek o bardzo różnych prędkościach i energiach w rzeczywistości przypisać jedną średnią wartość energii kinetycznej:


Powyższy wzór jest mało wygodny do obliczania średniej energii kinetycznej, gdyż wyliczenie średniej prędkości jest bardzo trudne. Dlatego stosujemy drugi wzór na średnią energię kinetyczną (a przyrównując oba, możemy wyliczyć np. średnią prędkość cząsteczek w zbiorniku).

Znany nam wzór na wartość ciśnienia gazu doskonałego w zbiorniku (podstawowy wzór teorii kinetyczno-molekularnej gazów)...


...przekształcamy w następujący sposób:


gdzie:
N - liczba cząsteczek gazu w zbiorniku,
p - ciśnienie gazu,
V - objętość gazu.

Z równania Clapeyrona wiemy, że:


Wiadomo też, iż:


gdzie:
n - liczba moli gazu,
NA - liczba Avogardo,
R - stała gazowa.

Reasumując, otrzymamy:


Nadszedł czas by przyrównać podstawowy wzór teorii kinetyczno-molekularnej gazów z równaniem Clapeyrona


Definiujemy również stałą Boltzmanna k jako


Zatem:


Średnia energia kinetyczna gazu doskonałego zależy jedynie od temperatury gazu i jest do niej wprost proporcjonalna.
Wartości stałych k, R i NA znajdziecie w każdych tablicach.


« powrót do listy wyprowadzeń
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Teoria kinetyczno-molekularna
Podstawowy wzór teorii kinetyczno-molekularnej gazów
Energia kinetyczna
Równanie Clapeyrona
Podstawowe stałe fizyczne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna