fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Zasady dynamiki Newtona > Zadanie 8
Zasady dynamiki Newtona - Zadanie 8

Treść:
Z jakim przyspieszeniem będzie się zsuwać z równi pochyłej ciało, jeżeli kąt nachylenia α=30o, a tarcie pomijamy? Jaką szybkość końcową osiągnie ciało zsuwające się z wysokości h=2m?

Dane:
α = 30o
g = 9.8 m/s2
h = 2 m
v0 = 0


Szukane:
a = ?
v = ?


Wzory:
1. II zasada dynamiki:

2. wzór na przyspieszenie:

3. wzór na drogę w ruchu jednostajnym przyspieszonym:

Rysunek:

Rozwiązanie:
Policzmy najpierw przyspieszenie, jakie osiąga nasze ciało. Przed rozwiązaniem tego zadania należy przeczytać temat o równi pochyłej z wyprowadzeń wzorów (link znajduje się po prawo). Dowiecie się stamtąd, że skoro tarcia nie ma, to jedyną siłą odgrywającą rolę w ruchu jest siła F1, którą wyrażamy wzorem:

Zatem korzystamy z II zasady dynamiki i otrzymujemy natychmiast wzór na przyspieszenie:


Policzmy teraz szukaną prędkość końcową. Prędkość takową możemy obliczyć, korzystając ze wzoru na przyspieszenie (Δv = v, ponieważ v0 = 0):


Nie mamy jednak danego czasu ruchu. W takim przypadku korzystamy z drugiego wzoru charakterystycznego dla ruchu jednostajnego prostoliniowego (wzór został uproszczony, ponieważ v0 = 0):

Wyliczamy z tego wzoru czas:

Ale zaraz! Nie mamy jeszcze drogi s. Mamy jednak wysokość równi h oraz jej kąt nachylenia α. Tak więc:

Teraz to wszystko możemy złożyć...

Otrzymaliśmy prędkość i prawidłową jednostkę.

Ciało porusza się z przyspieszeniem równym 4.9 m/s2, a na końcu swej drogi osiąga prędkość 6.26 m/s.


Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Zasady dynamiki Newtona
Ruch jednostajnie przyspieszony
Równia pochyła
Podstawy trygonometrii
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna