fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Pole elektrostatyczne

Fizyka - Teoria - Prawo Coulomba

Siłę oddziaływania między dwoma ładunkami opisuje prawo Coulomba.
Dane są dwa punktowe ładunki, np. jednoimienne.
Rozpatrzmy, od czego zależy siła wzajemnego oddziaływania tych ładunków:

Siła F jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi:


Aby znak (~) zastąpić znakiem (=), wprowadzamy współczynnik proporcjonalności k.


Możemy wyrazić prawo Coulomba:
Dwa ładunki punktowe działają na siebie siłą, która jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.
Zajmiemy się teraz współczynnikiem k, który zależy od środowiska, w którym znajdują się ładunki. Spójrzmy na tabelę:

PróżniaDowolne środowisko


ε0 - przenikalność dielektryczna próżni


εR - względna przenikalność dielektryczna danego środowiska (liczba niemianowana)


Zauważ, że dla próżni εR = 1.


Zobacz też: Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 7 Zadanie 16

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Rozwiązane zadania do tego działu
Kondensatory
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 14
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna