fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Prąd elektryczny II

Fizyka - Teoria - Drugie prawo Kirchhoffa

II prawo Kirchhoffa formułujemy następująco:
Suma algebraiczna zmian potencjału w obwodzie zamkniętym (oczku elektrycznym) jest równa zeru.
Zastosujemy drugie prawo Kirchhoffa dla obwodu z rysunku znajdującego się w punkcie 20.1. Dokonamy pełnego obiegu obwodu, zapisując napotykane po drodze spadki i wzrosty potencjału. Rozpoczynamy obieg z dowolnego punktu, zgodnie lub przeciwnie do kierunku prądu. My zaczniemy obieg obwodu od punktu A zaznaczonego na czerwono, zgodnie z kierunkiem prądu. Mijamy źródło, następnie opory i wracamy do punktu A.
Przyjmijmy, że potencjał w punkcie A ma wartość VA. Przy przejściu przez źródło prądu potencjał wzrasta o ε, gdyż dokonujemy przejścia od bieguna o potencjale niższym (-) do bieguna o potencjale wyższym (+). Następnie na oporach R i rW następują spadki potencjałów o


Zmiany potencjału przy przejściu całego obwodu z punktu A do punktu A zgodnie z kierunkiem płynięcia prądu zostały pokazane na wykresie obok.
Powyższe możemy zapisać jako:


Algebraiczna suma zmian potencjału w obwodzie wynosi zero, co jest treścią drugiego prawa Kirchhoffa. Wybór punktu startu i kierunku obiegu nie ma znaczenia i jest dowolny. Należy jedynie pamiętać, że przy obiegu zgodnym z kierunkiem płynięcia prądu, na oporach występują spadki potencjałów.

Z drugiego prawa Kirchhoffa można obliczyć natężenie prądu I w obwodzie:


W dziale 19. pomijaliśmy opór wewnętrzny rW, a za wartość SEM przyjmowaliśmy wartość napięcia U. WtedyZobacz też: Wyznaczanie różnicy potencjałów między dwoma punktami obwodu z prądem Gustav Robert Kirchhoff Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 13 Zadanie 14

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny I
Zadania do tego działu
Wyznaczanie różnicy potencjałów między dwoma punktami obwodu z prądem
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 13
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna